Teaterglädje

Biljetter: Gratis för alla som anmäler sig

Datum: 16/10 18.30-20.30 och 27/11 18.30-20.30

FÖRENINGEN KRÖNIKESPELET I ALINGSÅS

PRODUCERAD AV SVENSSONMOLIN OCH ENKREATIVBYRA