Vill du bli medlem?

Då betalar du in medlemsavgift enligt nedan på Bankgironummer. 438-0192 eller till Swishnummer: 123 082 15 53

Kom ihåg att lämna namn, adress, telefon, mailadress och rätt födelsedata på alla som du betalar medlemsavgift för.

2015 års medlemsavgift

Medlem                                 100 kr

Familjemedlemskap           205 kr (Familjemedlemsskap  vuxna + barn i samma hushåll)

Välkommen!

Blog Archives

  • Medlemskap

    Datum: 17 / 02 / 15

    Vill du bli medlem? Då betalar du in medlemsavgift enligt … Läs resten

FÖRENINGEN KRÖNIKESPELET I ALINGSÅS

PRODUCERAD AV SVENSSONMOLIN OCH ENKREATIVBYRA