I början av repetitionerna är vi på kulturskoaln och läser manus. Först måste man lära sig sina repliker. Sedan kan man börja agera. Har ni förstått !

 

FÖRENINGEN KRÖNIKESPELET I ALINGSÅS

PRODUCERAD AV SVENSSONMOLIN OCH ENKREATIVBYRA