Medlemskap

Vill du bli medlem?

Mejla oss och lämna namn, adress, telefon, mailadress och rätt födelsedata på alla som du betalar för.

Medlemsavgift 125 kr
Familjemedlemskap 255 kr
(=vuxna + barn i samma hushåll)

Välkommen!

FÖRENINGEN KRÖNIKESPELET I ALINGSÅS

PRODUCERAD AV SVENSSONMOLIN OCH ENKREATIVBYRA