Medlemskap

Vill du bli medlem?

Mejla oss då på info@kronikespelet.se och lämna namn, adress, telefon, mailadress och rätt födelsedata på alla som du betalar för.

2017 års medlemsavgift

Medlem                           125 kr

Familjemedlemskap        255 kr (Familjemedlemsskap  vuxna + barn i samma hushåll)

Välkommen!

Information om hur föreningen Krönikespelet i Alingsås hanterar dina personuppgifter

 

Vi i föreningen Krönikespelet i Alingsås är glada att du vill vara medlem hos oss och hoppas att du fortsätter vara det framöver. Med denna text vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen ska alla företag, myndigheter och organisationer informera om detta.

Personuppgiftsansvarig: Styrelsen i Krönikespelet i Alingsås, kontakt info@kronikespelet.se

Behandling av personuppgifter: Föreningen hanterar följande personuppgifter för att administrera medlemskap och information till medlemmar.

Föreningen hanterar följande personuppgifter om dig:

  • Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post
  • Personnummer (frivilligt att lämna)

 

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Avtal, samtycke och rättslig förpliktelse. Genom att du anmäler medlemskap i föreningen ingår du avtal med föreningen. Vi måste för att kunna administrera medlemskapet behandla ovan nämnda personuppgifter. Vi kan också behöva behandla dina uppgifter i samband med ekonomisk redovisning

När vi publicerar bilder och text på sociala medier begär vi alltid samtycke med vederbörande. Detsamma gäller vid närvarolistor vid workshopar eller andra sammankomster. Dessa använder vi för att föra statistik och få föreningsbidrag för våra aktiviteter.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som du är medlem hos oss. I vissa fall kan vi behöva spara uppgifter i samband med ekonomisk redovisning. Då handlar det om 7 år.

Rätt till radering

Du har när som helst rätt att säga upp ditt medlemskap i föreningen. Det innebär då att vi genast kommer att radera dina uppgifter från medlemsregistret.

Rätt till rättelse och begränsning

Vi vill gärna ha rätt uppgifter om dig och du har rätt att när som helst begära rättelse av dina uppgifter om du upptäcker att något inte stämmer. Du kan också begära begränsning vid behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till registerutdrag.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig. Vill du veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, kontakta styrelsen på info@kronikesplet.se för att begära ett registerutdrag

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att vi vid begäran och om det är tekniskt möjligt kan föra över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde

Föreningen använder sig av ATR:s medlemskapsregister och har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med ATR. Det innebär att ATR administrerar medlemskapsregistret och använder uppgifterna i detta för att fakturera medlemmar i föreningen och skicka medlemskapstidningen ”Teaterforum”.

Vilka delar föreningen dina uppgifter med?

Vi delar endast uppgifter med vårt personuppgiftsbiträde ATR, som vi även har tecknat avtal med. Vi säljer inga uppgifter vidare.

 

Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

FÖRENINGEN KRÖNIKESPELET I ALINGSÅS

PRODUCERAD AV SVENSSONMOLIN OCH ENKREATIVBYRA