Styrelsen

Styrelsen Föreningen Krönikespelet i Alingsås 2020

Ordförande:  Lars-Ove Larsson

Kassör: Ann-Britt Svensson

Sekreterare : Anders Johnson

Ledamöter: Ida Liljeblad, Mikael Drottz, Karin S Holmström och Joakim Gustafsson

Suppleant: Lena Pihlblad, Tobias Karlsson

Organisationsnummer: 867800-8049

Bankgiro 438-0192

Mail kronikespeletalingsas@gmail.com

FÖRENINGEN KRÖNIKESPELET I ALINGSÅS

PRODUCERAD AV SVENSSONMOLIN OCH ENKREATIVBYRA