Styrelsen

 

Styrelsen Föreningen Krönikespelet i Alingsås 2015

Ordförande:  Frida Lenberg

Konstnärlig ledning: Mikael Drottz

Kassör: Ann-Britt Svensson

Sekreterare : Anders Johnson

Vice sekreterare: Katja Kott

Ledamöter: Gunilla Hägglund, Lars-Ove Larsson, Ida Berggren, Karin S Holmström

Suppleant: Lena Pihlblad, Daniel Nordström

 

Organisationsnummer: 867800-8049

Bankgiro 438-0192

Mail info@kronikespelet.se

 

FÖRENINGEN KRÖNIKESPELET I ALINGSÅS

PRODUCERAD AV SVENSSONMOLIN OCH ENKREATIVBYRA